Люблінська унія та її вплив на українські землі

1569 рік - укладення Люблінської унії між Великим князівством Литовським і Польщею, утворення Речі Посполитої.

Передумови утворення Речі Посполитої:

 • Поразка Литви під час Лівонської війни з Московським царством (1558 - 1583 рр.), прагнення отримати допомогу від Польщі.
 • Прагнення Польщі скористатися воєнними невдачами й ослабленням Литви, поширити свій вплив на українські та білоруські землі.

Умови Люблінської унії:

 • Спільний виборний короля, сенат, сейм і зовнішня політика;
 • Ліквідація митних кордонів;
 • Литовська, українська і польська шляхта зрівнюються у правах;
 • Окремі право і суд, адміністрація, військо, скарб, мова.

Умови Люблінської унії

6 воєводств на українських землях:

 • Руське (з центром у Львові);
 • Белзьке (Белз);
 • Подільське (Кам'янець);
 • Волинське (Луцьк);
 • Брацлавське (Брацлав);
 • Київське (Київ).

Воєводства:

 • Очолювались призначеними урядом воєводами;
 • Поділялись на повіти або землі, які очолювалися старостами й каштелянами (коменданти фортець).

Зміни в законах закріплювалися Третім Литовським статутом 1588 р. Також він остаточно закріпачив селян:

 • Селяни, які прожили понад 10 років на землі феодала, ставали кріпаками.
 • Феодали одержували право розшуку й повернення селян-утікачів протягом 20 років.

 
| Карта сайту |