Поширення землеробства й скотарства на землях України

Мідно-кам'яний вік (енеоліт) - період (IV - III тис. до н. е.), коли люди почали виготовляти знаряддя праці з металу - міді.

 • Поступове витіснення кам'яних знарядь праці мідними
 • Перехід від мотичного землеробства до ранніх форм одного з використання тяглової сили тварин.
 • Зростання продуктивної праці
 • Пожвавлення примітивного обміну та торгівлі
 • Розвиток майнової диференціації.

Трипільська культура:

 • Відкрив археолог В. Хвойка біля с. Трипілля на Київщині наприкінці XIX ст.
 • Землеробська культура
 • Селилися в басейнах р. Дністра, Дніпра, Південного Бугу, Пруту, а також на Поділлі, Волині й у Північному Причорномор'ї.
 • "Культура мальованої кераміки": виготовлення керамічного посуду, який був прикрашений орнаментом із символічних малюнків у вигляді трикутників, спіралей, фігур тварин і людей (мальована кераміка).
 • Протоміста
 • Духовна сфера
 • Домінували символи родючості

Бронзовий вік - період (II - I тис. до н. е.),

 • Поява бронзи - сплав міді і олова.
 • Підвищення продуктивності знарядь праці
 • Спеціалізація в господарському житті: завершується перший великий суспільний поділ праці - скотарство відокремлюється від землеробства.
 • Родову громаду змінила сусідська (територіальна).
 • З'явилася майнова нерівність.
 • Виокремлюється мала сім'я.
 • Утвердження патріархатства.
 • Виникли політичні об'єднання - союзи племен.
 • Виокремлюється стан воїнів.

На території України виділяється 3 етнокультурні зони:

 • Степ (скотарство; ямна, катакомбна, зрубна культури)
 • Лісостеп (землеробство)
 • Полісся

 
| Карта сайту |