Методи географічних досліджень

Методи географічних досліджень поділяються на традиційні та сучасні.

До традиційних методів належать:

  • метод спостереження - створення пунктів спостереження, проведення експедицій;
  • картографічний метод - зображення та аналіз поширення та розвитку природних явищ та суспільства за допомогою умовних знаків;
  • історичний метод - аналіз розвитку суспільства та природи за весь період їх існування;
  • математичні методи - обробка інформації, складання прогнозів.

До сучасних методів належать:

  • комп'ютерне моделювання - створення моделей природних процесів або явищ;
  • палеогеографічний - дослідження решток давніх тварин та рослин;
  • геофізичний метод - дослідження земної кори та мантії;
  • геохімічний метод - дослідження руху хімічних речовин у природних системах;
  • космічний метод.

 
| Карта сайту |