Природний рух населення

Природний рух населення характеризується такими показниками:

  • Народжуваність
  • Смертність
  • Природний приріст

Україна належить до першого типу відтворення, має від'ємний природний приріст (депопуляція). Тобто в Україні смертність перевищує народжуваність.

Природний приріст визначається за такою формулою: народжуваність - смертність = природний приріст. Депресивний регіон на території України (має найнижчі показники природного приросту): Чернігівська область.

Найвищі показники природного приросту: Рівненська та Київська області.

До від'ємного приросту призводить старіння нації. Це означає, що частка людей похилого віку відносно молоді збільшується, а частка дітей скорочується, через те що знижується рівень народжуваності.

Депопуляція української нації пов'язана з погіршенням соціально-економічних та екологічних умов життя людей. Вже наприкінці 50-х років 19 століття виявилася тенденція до сповільнення темпів природного приросту. До цього призвели війни, голодомори та репресії. А економічні негаразди, що виникли вкінці 80-х - початку 90-х років ще більше загострили ситуацію.

Динаміка народжуваності в Україні.


 
| Карта сайту |