Населення України

Механічний рух населення

Міграція населення - це переміщення людей з одного місця проживання в інше.

Сальдо міграцій - це різниця між кількістю осіб, що емігрують з країни та іммігрують у країну.

Детальніше...
 
Кількість і густота населення

Кількість: 2008 р. - 46, 33 млн. чоловік, 2009 р. - 46. 14 млн. чоловік.

Середня густота населення: 77 чол./км2

Найбільш густо заселені Київська, Харківська, Львівська області, Придніпров'я та Донбас.

Детальніше...
 
Вікова і статева структура населення

Вікова структура населення України є регресивною, вона має такий вигляд:

 • діти і підлітки (від 0 до 16 років) - 20 %;
 • працездатне населення (жінки від 16 до 60 років, чоловіки від 16 до 65 років) - 57 %;
 • люди старшого віку - 23 %.

Найбільшою є частка працездатного населення, проте вона постійно зменшується. Причому не за рахунок природного приросту (він від'ємний), а за рахунок збільшення частки людей старшого віку (відбувається старіння нації). Цю проблему треба вирішувати на державному рівні (стимулювати природний приріст, заохочуючи молодь до створення сім'ї та народження кількох дітей.

На кількість населення впливає також середня тривалість життя людини. В Україні жінки живуть у середньому 74 роки, а чоловіки - 62 (тенденція до зниження).

На демографічну ситуацію в країні впливають такі суспільні явища:

 • Низька середня тривалість життя
 • Старіння нації
 • Забруднення довкілля
 • Низький рівень медичного обслуговування
 • Відносно висока дитяча смертність.
 
Природний рух населення

Природний рух населення характеризується такими показниками:

 • Народжуваність
 • Смертність
 • Природний приріст
Детальніше...
 


| Карта сайту |