Економічний потенціал

Економічний потенціал - це сукупність матеріальних і нематеріальних чинників, які забезпечують економічний розвиток країни. Україна належить до країн значного економічного потенціалу.

  • Природно-ресурсний потенціал
  • Виробничий потенціал
  • Науково-технічний потенціал
  • Потенціал соціальної сфери

Природно-ресурсний потенціал - це сукупність усіх природних засобів, запасів, джерел, які можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети. Включає природні ресурси і природні умови.

Виробничий потенціал - сукупність засобів виробництва, здатних виробляти матеріальні блага, необхідні для населення і держави. Характеризується величиною або вартістю основних виробничих фондів, парку машин, механізмів та устаткування. Одним із головних показників, який характеризує основні виробничі фонди, є виробнича потужність, тобто здатність знарядь праці виробляти максимальну кількість продукції.

Науково-технічний потенціал - сукупність інтелектуальних ресурсів країни та засобів, що забезпечують наукову та технічну діяльність. Особлива увага приділяється вдосконаленню існуючих та впровадженню принципово нових технологій, таких як електронно-променеві, плазмові, імпульсні технології та генної інженерії у сільському господарстві.

Потенціал соціальної сфери - сукупність компонентів, що забезпечують функціонування сфери нематеріального виробництва. Потенціал соціальної сфери характеризується виробництвом окремих видів продукції з розрахунку на одного жителя та обсягом перевезень вантажів транспортом загального користування.


 
| Карта сайту |