Наука


Медицина

  • О. Флемінг, Г. Флорей відкрили лікувальні властивості пеніциліну.
  • І. Павлов досліджував вищу нервову діяльність.
  • К. Ланштейн відкрив групи крові людини, інфекційну природу поліомієліту.
  • З. Фрейд розробив теорію психосексуального розвитку індивіда та практичне застосування методу психоаналізу при лікуванні різних захворювань.

Хімія

  • Винайдення синтетичних речовин - пластмаси, тканин нейлону та капрону.
  • Початок виробництва штучного каучуку, авіаційного бензину.
  • Нові види хімічної зброї, нові типи протигазів.

Фізика

  • М. Планк розробив квантову теорію.
  • Н. Бор створив модель атома та квантово-планетарну теорію будови атома.
  • А. Ейнштейн створив теорію відносності, довів взаємозв'язок матерії, простору та часу.
  • П. Дірак розробив релятивістську квантову механіку.
  • Дж. Чедвік відкрив нейтрон.
  • Е. Фермі довів існування нових радіоактивних елементів та вперше здійснив ядерну ланцюгову реакцію.
  • І. і Ф. Жоліо-Кюрі відкрили штучну радіоактивність.
  • Е. Резерфорд пояснив явище радіоактивності на основі вчення про будову атома.
  • Виникнення нових напрямів науки: геохімії, геофізики, біохімії, біофізики та хімічної фізики.

Астрономія

  • Відкриття інших галактик.
  • К. Лундмарк довів існування "позагалактичних" зіркових систем.

Філософія

  • О. Шпенглер, "Занепад Європи": історія - живий організм, що циклічно розвивається і має періоди народження та занепаду.
  • Б. Рассел займався питаннями захисту прав жінок , поширення соціальних свобод, боротьби проти війни тощо.

Суспільні науки

  • М. Вебер досліджував походження власності і прибутку, феномен лідерства.
  • Е. Дюркгейм: старе суспільство слід не змінювати докорінно, а пристосувати до потреб нового часу, узгодивши прагнення людини і громади.
 
| Зворотний зв'язок | Карта сайту |