Утворення перших політичних партій у Західній Україні


Русько-українська радикальна партія (РУРП) - 1890 р.

Лідери - М. Павлик, Є. Левицький, І. Франко.

Програма діяльності

  • Утвердження соціалізму.
  • Демократизація суспільного життя.
  • отстоювання соціальних інтересів селян.
  • Автономія України у складі Австро-Угорщини.
  • Здобуття Україною незалежності.

Українська соціал-демократична партія (УСДП) - 1899 р.

Лідери - Д. Бачинський, М. Ганкевич, С. Вітик.

Програма діяльності

  • Побудова соціалізму шляхом реформ.
  • Захист соціальних інтересів робітників.
  • Створення соборної Української держави з республіканським устроєм.

Українська національно-демократична партія (УНДП) - 1899р.

Лідери - Є. Левицький, І. Франко, М. Грушевський

Програма діяльності

  • Пробудження національної свідомості.
  • Пропагування національної єдності українців.
  • Створення соборної незалежної Української держави.

Брошура радикала Ю. Бачинського "Україна irredenta" (1895 р.) прискорила еволюцію поглядів на майбутнє України від автономізму до незалежності, в ній вперше було висунуто й аргументовано ідею здобуття Україною повної політичної самостійності.

 
| Зворотний зв'язок | Карта сайту |